English version of this page

Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon

Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon har et overordnet ansvar for sentrale forskningsadministrative tjenester til UiOs enheter og forskningsgrupper.

Sentrale oppgaver for avdelingen er knyttet til:

  • ? bist? UiOs ledelsen strategisk og operativt, samt sikre institusjonell oppf?lging og koordinering
  • Eksternfinansiering av forskning og innovasjon, herunder fra EUs rammeprogram Horisont 2020
  • Oppf?lging av UiOs institusjonelle og internasjonale ŷޱ_ŷޱͶעվƼ@spartnere og avtaleverk
  • ŷޱ_ŷޱͶעվƼ@setikk
  • Forskerutdanning
  • ŷޱ_ŷޱͶעվƼ@sinfrastruktur
  • ?pen vitenskap
  • Innovasjon og entrepren?rskap innen forskning og blant studenter
  • ŷޱ_ŷޱͶעվƼ@slederprogrammet
  • Sekretariatsoppgaver for relevante utvalg, forum og nettverk

Kontakt

Postadresse Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo Bes?ksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 0313 Oslo

Enhetskoder

Koststed 36300000 Innkj?p, ?konomi og l?nn m.m. Gammel stedkode 364000 Vortex, FS m.m.