English version of this page

Vitenskapsombudet ved UiO

Bildet kan inneholde: teknologi, elektronisk apparat.

Vitenskapsombudet er en uavhengig og upartisk instans for alle vitenskapelige ansatte p? Universitetet i Oslo, for sp?rsm?l og konflikter om god vitenskapelig praksis, forskningsintegritet og forskningsetikk.

Hva kan vi hjelpe deg med?

  • Gi deg innsikt i forskningsetikk, normer og regelverk
  • Gi veiledning og r?d i fortrolighet om sp?rsm?l om vitenskapelig integritet
  • Bidra til ? l?se saker tidlig og p? et lavest mulig niv?

Kontakt

Vitenskapsombudet holder til i Lucy Smiths hus – 6. etasje

V?rt mandat

Universitetsstyret opprettet vitenskapsombudet med eget mandat. Mandatet beskriver vitenskapsombudets funksjon, rolle og oppgaver.

Lover, retningslinjer, normer

欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@setikk formes og reguleres av forskjellige lover, retningslinjer og normer, deriblant forskningsetikkloven, universitetets retningslinjer for god vitenskapelig praksis og retningslinjer fra De nasjonale forskningsetiske komiteer.

Tiltak

Universitetet har etablert ulike tiltak for ? forebygge og behandle brudd p? forskningsetiske regler. Det gjelder s?rlig verkt?y for ? ivareta god forskningsskikk, forskningsetisk utvalg og plagiatkontroll.

Litteratur

Her finner du tips til litteratur om forskningens verdier, dens normative grunnlag og vanskelige overveielser.

?rsrapporter

?rsrapport 2019

?rsrapport 2020