English version of this page

Regelverk og retningslinjer for forskning

Eksternt finansiert virksomhet

Det gjelder egne retningslinjer for ekstern finansierte forskningsprosjekter (ekstern finansiert virksomhet), samt resultatene av disse.

Forskerutdanning

Forskerutdanningen ved Universitetet i Oslo er regulert av lov om universiteter og h?yskoler, nasjonale og lokale forskrifter og andre retningslinjer.

Medisinsk og helsefaglig forskning

Regelverket for medisinsk og helsefaglig forskning best?r av en rekke lover og forskrifter, disse regulerer all medisinsk og helsefaglig forskning.

Nord-s?r-ŷޱ_ŷޱͶעվƼ@

UiOs retningslinjer for nord-s?r-ŷޱ_ŷޱͶעվƼ@ gjelder UiOs ŷޱ_ŷޱͶעվƼ@ om akademisk kompetanse- og kapasitetsutvikling i lav- og mellominntektsland.

Politikk for h?ndtering av immaterielle rettigheter

Politikken er basert p? to utredninger fra to arbeidsgrupper nedsatt av rektor Arild Underdal, ledet av Ole Sejersted. F?rste versjon av politikken ble vedtatt av universitetsstyret 16. november 2004.

ŷޱ_ŷޱͶעվƼ@setikk

Hver enkelt forsker har et selvstendig ansvar for at forskningen utf?res i samsvar med god forskningsskikk, anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper og innenfor fastsatte rammer.