English version of this page

Publikumstjenester

Almanakk for Norge

Institutt for teoretisk astrofysikk er ansvarlig for utgivelsen.

Baroniet Rosendal

Slott fra 1665 i Hardanger. I dag museum og kultursenter.

Kulturhistorisk museum

Historisk museum i Oslo sentrum, Vikingskipshuset p? Bygd?y.

Kunstsamlingen

Kunstsamlingen omfatter portretter, enkeltverk, skulpturer med mer.

MUV

Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Naturhistorisk museum

Zoologisk museum, Geologisk museum og Botanisk hage

Testatorordningen - doner ditt legeme

Legemedonasjon er et viktig bidrag for utvikling og opprettholdelse av kunnskap og ferdigheter hos helsepersonell.