English version of this page

Toppforskning

EU-finansiering

Universitetet i Oslo har deltatt i EUs rammeprogrammer for forskning og utvikling siden 1991 og er det norske universitetet med st?rst EU-portef?lje.

ERC-stipend (English)

  • Det europeiske forskningsr?det (ERC) gir finansiering til fremragende forskere.
  • Til n? har forskere ved UiO mottatt det prestisjefylte ERC-stipendet 43 ganger.

EU-prosjekter (English)

Sentre for fremragende forskning (SFF)

UiO har ti Sentre for fremragende forskning. UiOs forskergrupper er i sterk konkurranse med andre norske milj?er tildelt SFF-tittelen for en periode p? ti ?r.

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

UiO er i dag vertskap for ett senter for forskningsdrevet innovasjon, og deltaker i fem sentre.

Nordisk senter for fremragende forskning (NCoE)

Logo NordforskUiO har et nordisk senter for fremragende forskning, Quality in Nordic Teaching (QUINT)