UiOs B?rekraftpris for beste masteroppgave 2022

Sindre Brennhagen (Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske spr?k), Astrid Bragstad Gjelsvik (Institutt for geofag) og Laura Genet Marano (Senter for utvikling og milj?) er vinnerne av UiOs B?rekraftpriser for beste masteropppgave.

Bildet kan inneholde: person, h?r, leppe, hake, frisyre.

Laura Genet Marano, Sindre Brennhagen og Astrid Bragstad Gjelsvik er vinnerne av UiOs B?rekraftpriser for beste masteroppgave.

Oppgavene spenner fra filosofens Hans Jonas’ ?d?dens ontologi?, via forskning p? partikler i skyer i Arktis, til studier av hvordan et prosjekt i slummen i Nairobi bidro til b?rekraftig byutvikling.

Rovdrift p? naturen

Sindre Brennhagens oppgave har tittelen ?Naturfilosofi i menneskets tidsalder: Om Hans Jonas, Antropocen og tapet av liv?. Han beskriver oppgaven slik:

–  Jeg beskjeftiger meg med ulike filosofihistoriske utviklingsepoker i det vestlige natursyn, med henblikk p? ? identifisere et brudd – en kosmologisk og moralsk omveltning – som innvarsler v?r moderne m?te ? betrakte og forholde oss til naturen p?: som livl?s materie, som rene bruksgjenstander mennesket kan utnytte etter eget forgodtbefinnende. Et slikt virkelighetsbilde, som filosofen Hans Jonas kaller "d?dens ontologi", kan sies ? ligge til grunn for den rovdrift som er blitt beg?tt – og som fremdeles blir beg?tt – p? naturen. Jeg fors?ker f?lgelig ? illustrere hvorledes et slikt perspektiv har f?rt menneskeheten p? ville veier, noe den innev?rende klima- og ?kokrisen samt overgangen til den geologiske epoken antropocen viser med skremmende tydelighet, og ikke minst argumenterer jeg for at naturen m? gis forrang, i filosofisk s? vel som i samfunnsmessig forstand.

Om ? motta prisen:
–  Det er unektelig en stor glede ? f? arbeidet anerkjent p? denne m?ten, da det tyder p? at noen av tankene (forh?pentligvis) har resonnert. Aller mest styrker det min overbevisning om at filosofien er av uunnv?rlig betydning i turbulente tider. Ogs? er det alltids ?lreit ? vite at oppgaven var halvveis leselig.

Partikler i skyer

Astrid Bragstad Gjelsviks oppgave heter ?Ice Nucleating Particles in Arctic Clouds and Their Impact on Climate”:


–  Oppvarmingen vi ser i Arktis er uten sidestykke i verden, og er et resultat av mange komplekse prosesser som det fortsatt ikke fins en full forst?else av. Med dagens temperatur?kning st?r s?rbare ?kosystemer, livsf?rselen til arktiske urfolk og sv?re ismasser allerede p? spill, og det er uklart hvordan oppvarmingen vil fortsette i framtida. Rollen som skyer spiller for klimaet er notorisk usikker, og hvorvidt skyene best?r av is eller vann er en av egenskapene som kan ha mye ? si. Is i skyer dannes blant annet ved hjelp av partikler i lufta, og jeg har f?tt muligheten til ? studere disse partiklene i Arktis, og funnet at hvordan de er representert i en klimamodell kan utgj?re en stor forskjell for klimaet.

Om ? motta prisen:
–  Det er en stor ?re og glede ? motta B?rekraftprisen fra UiO! Forst?else for kompleksiteten til klimaet er viktig for ? skape en b?rekraftig verden - selv om det krever at forst?else f?lges opp med handling.  

B?rekraftig utvikling i Nairobis slum

Slik beskriver Laura Genet Marano oppgaven ?Counting for change: the hustle for social inclusion in Nairobi. A case study of the Mukuru Special Planning Area (SPA)?:

– Masteroppgaven min utforsker hvordan inkluderende byutvikling fungerer i praksis, der jeg har sett p? Nairobi, Kenya. Inkluderende utvikling er definert som en prosess med sosial og politisk myndiggj?ring for ? forbedre livsbetingelsene og evnene til de mest marginaliserte. Jeg tar en casestudie-tiln?rming for ? forst? hvilken rolle sosiale bevegelser spiller i 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@, utfordringer og forhandlinger for ? bedre levek?rene i uformelle (uregulerte) bosetninger i Nairobi. Det er en n?rg?ende analyse av en 7 ?r lang prosess med regjeringsledet in situ (som garanterer minimal eller ingen forflytning av innbyggere) oppgradering av grunnleggende tjenester - som veier, kloakk, elektrisitet og vannforsyning – som gir innsikt i alternative tiln?rminger til inkluderende utvikling.

Om ? motta prisen:
–   ? vinne denne prisen er den st?rste anerkjennelsen jeg noen gang har mottatt. 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@sprosessen min innebar ? skrive gjennom sorg, hjemlengsel og melankoli i en tid da verden rundt meg endret seg med lysets hastighet. Takk til professor McNeill og alle de fantastiske menneskene p? SUM."

Vinnerne mottar prisen p? Universitetet i Oslo sin ?rsfest, 2. september i Aulaen.

 

Publisert 17. aug. 2022 13:39 - Sist endret 17. aug. 2022 13:39