Rektoratbloggen

Publisert 19. apr. 2024 16:36

Debatten om akademisk boikott er hard ved norske universiteter. Samtidig er det lite oppmerksomhet knyttet til hva norske institusjoner konkret gj?r for akademikere og studenter p? flukt. Jeg mener vi kan og m? gj?re mer. Ogs?, n?r mulig, for akademikere og studenter i land i krig og konflikt. Ved UiO er vi akkurat n? helt konkret klare til ? ta imot palestinske forskerkollegaer som ikke kommer seg ut av Gaza. Jeg etterlyser en sterkere politiske vilje for ? f? dette til.

Publisert 18. apr. 2024 12:26

Demokratiet m? r?ktes i det daglige, og kunnskapsinstitusjoner som Universitetet i Oslo har og m? ta en sentral rolle. Derfor argumenterte UiO i 2021 for at tematikken ?demokrati og ulikhet? burde v?re et av fem prioriterte omr?der i Langtidsplan for forskning og h?yere utdanning. Derfor er UiO:Demokrati UiOs nye tverrfaglige satsning. Og derfor er Demokratikonferansen etablert. Takk til alle som har st?tt p? for ? etablere og utvikle en viktig satsning og en viktig konferanse.

Publisert 17. apr. 2024 18:39

Samspill internt og eksternt har v?rt v?r rettesnor i syv ?r. Internt har vi jobbet med v?rt eget system for forskning, h?yere utdanning, innovasjon og formidling. Eksternt har vi jobbet i og med Oslo, nasjonalt, i Europa og vi har brukt v?re nye europeiske allianser som plattformer for globalt 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@. Vi m? som universitet utvikle oss, h?ndtere endring og v?re aktive inn mot de veiskillene vi vet st?r foran oss. Samtidig m? vi st? st?tt i sentrale verdisp?rsm?l ikke minst knyttet til institusjonell autonomi og akademisk frihet.

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO