2022 - Side 2

Sist endret 17. apr. 2024 03:11 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:11 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:11 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:11 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:12 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:12 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:11 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:11 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:12 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:12 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:11 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:12 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:12 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:11 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:12 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:12 av root@localhost
Sist endret 24. juni 2022 20:24 av Svein St?len

Offentlige utredninger gir tyngde til politikkutforming og legger p? sitt beste grunnlaget for en informert offentlig debatt. Vi forventer innsikt, kunnskap og saklighet av denne sjangeren. Med mandat til ? utrede akademisk ytringsfrihet klarer Kierulf-utvalget ? holde denne standarden i utredningen NOU 2022:2. Utvalget har gitt oss en velskrevet gjennomgang som tydelig fremmer akademisk formidling og god debattstandard. Og konklusjonen er klar: God ytringskultur m? bygges nedenfra i akademia. Det er vi helt enige i. Dette er en viktig del av akademisk frihet som grunnverdi og et levende prinsipp for det ansvaret som f?lger n?r man som akademiker deltar i formidling og samfunnsdialog.

Sist endret 17. apr. 2024 03:12 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:12 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:12 av root@localhost
Sist endret 16. jan. 2023 10:51 av Wilma Gr?nlund Arnesen

Ola Borten Moe skriver i Klassekampen 18 juli at ogs? universitetene m? forst? at de er underlagt demokratisk kontroll. Vi kan forsikre statsr?den om at vi forst?r at v?r institusjonelle autonomi er avgrenset. Samtidig er vi b?de opptatt av hvordan den demokratiske kontrollen ut?ves og hvordan v?rt eget ansvar forvaltes. Ansvaret for akademisk frihet og ansvaret for ? m?te samfunnets utfordringer. Innlegget ble f?rst publisert i Klassekampen 2. august.

Sist endret 17. apr. 2024 03:11 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:12 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:11 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:12 av root@localhost
Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO