2021

Publisert 15. mai 2022 16:01

Arbeidet med ? utvikle de koronavaksinene som n? beskytter oss startet f?r samfunnet f?rste gang ble stengt ned. En m?ned etter at de f?rste gruppene av pasientene ble syke var koronavirusets genom med 30 000 nuklotider identifisert, sortert og lagt ut digitalt. En ny type ŷޱ_ŷޱͶעվƼ@, basert p? mRNA-molekyler og teknologier, er blitt et viktig forsvarsverk som dessuten trolig vil kunne m?te nye mutantviruser med LEGO-aktige ?plug and play? tiln?rminger. F?rst publisert i Khrono p? nytt?rsaften. Ikke mindre aktuell n?.

Publisert 28. feb. 2022 09:39

Den russiske invasjonen av Ukraina m? ford?mmes p? det sterkeste. Russlands uansvarlige og umenneskelige oppf?rsel er fullstendig uakseptabel og sender hele verden inn i en ekstremt farlig situasjon.

Publisert 26. feb. 2022 09:03

Jeg er sv?rt glad for at UiO er en del av The Guild; en allianse av likesinnede sterke universiteter p? tvers av hele Europa. Vi arbeider daglig for akademisk frihet, for grunnleggende forskning og for ? bidra til samfunnets b?rekraft. Sammen utvikler vi oss videre; sammen er vi sterkere; og sammen st?r vi i disse m?rke dager n?r Europa, demokratiet og v?r frihet er under angrep. Vi manet i g?r Europas universiteter og det europeiske samfunnet til innsats - vi skal f?lge opp i dagene og ukene som kommer. Teksten f?lger under og er publisert her.

Publisert 30. jan. 2022 20:11

Tverrfaglighet uten faglighet blir bare tverr, sa klima- og milj?minister Espen Barth Eide under lanseringen av Oslo Science City i R?dhuset i h?st. Det er vi hjertens enige i. Vi m? for ? lykkes evne ? kombinere dybdekunnskap med bredde. Derfor er vi heftig begeistret for den syvende utgaven av konferansen Oslo Life Science. Den kombinerer fremragende vitenskap, kunnskapens rolle i forvaltning og politikk, karriereutvikling, helsen?ring og bio?konomi samt historie, kultur og innovasjon.

Publisert 30. jan. 2022 19:55

Snart 2 ?r!

En rekke ulike hensyn skal l?ftes og brynes mot hverandre n?r tiltakene mot koronasmitte i disse dager nok en gang vurderes. I denne helheten m? studentene ivaretas. Jeg mener det n? er n?dvendig ? ?pne opp for betydelig mer fysisk undervisning ved universiteter og h?yskoler.

Publisert 21. jan. 2022 13:24

Kunnskapsdepartementet (KD) legger opp til at utviklingsavtalene skal f? en mer sentral plass i styringsdialogen med universiteter og h?yskoler. Forlaget til nytt rammeverk som n? er p? h?ring signaliserer at vi i mindre grad skal indikatorstyres, og i st?rre grad m?lstyres. Det er positivt, og handlingsrommet dette gir m? utnyttes.

Publisert 16. jan. 2022 15:03

I forrige uke kom nyheten om at regjeringen ?nsker ? utsette av kravet om to sensorer p? alle eksamener med bokstavkarakter. Det er gode nyheter C ved Universitetet i Oslo har vi gjentatte ganger argumentert for at kravet skaper un?dige begrensninger for den faglige autonomien som universiteter b?r ha og at p?legget vil flytte ressurser fra undervisnings- og l?ringsaktiviteter til eksamensavvikling.

Publisert 10. jan. 2022 12:08

Opprettelsen av the European Research Council (ERC) i 2007 representerer et vannskille i europeisk forskningspolitikk. Denne ordningen for fremragende forskningen har v?rt en gedigen suksess, og sikrer oppmerksomhet om grunnleggende forskning p? forskningsfronten. Det er stor grunn til ? glede seg over dagens tildeling av 9 starting-grants til forskere ved norske institusjoner. Fem av disse er fra UiO.

Publisert 27. des. 2021 07:59

1903 er ?ret for historien jeg alltid forteller n?r jeg har med gjester i Gamle festsal. Ettermiddagen da Kristian Birkeland tok i mot et stort publikum fra n?ringsliv, finansinstitusjoner, politikk og statsforvaltning til en gallaforestilling. Han skulle demonstrere sin elektriske kanon. Birkeland s? ut over forsamlingen og forsikret om at det hele ville foreg? totalt lydl?st. Det endte med et ?red?vende smell, en stor flamme ut av kanonens munning og en lysbue mot publikum. Den panikkslagne forsamlingen l?p ut fra salen. Eksperimentet var en katastrofe, men det var utgangspunktet for en av de viktigste innovasjonene i norsk historie.

Publisert 20. des. 2021 20:31

Kj?re alle sammen! Tusen takk for innsats, energi og vilje i et ?r som b?de startet med og slutter med universitetet mer nedstengt enn vi kunne ?nske oss. Vi har likevel mye ? feire!

Publisert 14. des. 2021 20:12

Av og til f?ler vi at norske politikere har resignert. Alle vet at vi skal gjennom en stor omstilling, skape nytt gr?nt n?ringsliv med nye arbeidsplasser, og det skal skje p? en m?te som er sosialt rettferdig og demokratiet verdig. Alle er enige om at forskning og h?yere utdanning er et avgj?rende grunnlag for dette. Likevel - de fagre ord f?lges av reduserte bevilgninger.

Publisert 10. des. 2021 16:42

Arbeidet med utviklingen av Norges f?rste innovasjonsdistrikt har f?tt mye oppmerksomhet. Det har vanket b?de ris og ros i media, men ikke minst er det mange som vil bidra til at den overordna ideen realiseres. For Universitetet i Oslo, som er en av 11 medlemmer i medlemsforeningen Oslo Science City, handler dette om ? skape nye faglige muligheter innen forskning og utdanning, og om ? ta kunnskapen i bruk.

Publisert 7. des. 2021 21:55

Det var en stor ?re for UiO ? v?re vertskap da Willy Brandt mottok Nobels fredspris i aulaen i 1971, og det var en stor glede ? f? v?re med ? markere 50-?rsjubileet p? samme sted i dag; med hans barn, med en fin forfattersamtale og med prisutdelinger.

Publisert 30. nov. 2021 09:41

Vegen til betre pasientbehandling, verdiskaping og nye, gr?ne arbeidsplassar innan livsvitskap og helsen?ring g?r gjennom ŷޱ_ŷޱͶעվƼ@ mellom akademia og industri.

Publisert 20. nov. 2021 08:11

Aulaen er Universitetet i Oslos tradisjonsrike arrangements- og konsertsal. Her finner vi Munchs aulamalerier, med Solen som i?ynefallende midtpunkt. F?rst publisert i Klassekampen.

Publisert 14. nov. 2021 09:05

The Arctic is warming three times faster than the global average. Loss of ice opens up for increased fishery, transportation, tourism, and petroleum exploration C with all its pressures on nature and the environment.

Publisert 13. nov. 2021 09:57

Sv?rt hyggelig ? f? v?re med ? feire Det utdanningsvitenskapelige fakultets 25 f?rste! Men alder er bare et tall, sies det og fakultetets historie g?r jo faktisk helt tilbake til 1907 da pedagogisk seminar ble etablert.

Publisert 10. nov. 2021 12:01

I h?st kan det virke som om det viktigste sp?rsm?let p? utdanningsfeltet har v?rt hvorvidt forelesninger tilbys digitalt eller fysisk. Ved Universitetet i Oslo har vi siden semesterstart lagt mye vekt p? ? gjenskape et l?ringsmilj? der undervisere og studenter kan m?tes ansikt til ansikt og der studentene ogs? kan jobbe godt sammen i mindre grupper. Vi vet at mange studenter har savnet den unike l?ring som oppst?r i slike situasjoner.

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO