2024

Sist endret 17. apr. 2024 03:11 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:11 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:11 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:11 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:11 av root@localhost
Sist endret 13. mars 2024 14:04 av Terje Lynnebakken

Alle de ni partneruniversitetene i Circle U. var samlet i Oslo i begynnelsen av mars for ? diskutere hvordan utdanningstilbudene i alliansen skal se ut, hvordan det skal bli enklere ? utvikle nye tilbud, og hvordan studentene p? en enkel m?te kan innpasse dem i sine egne grader.

Sist endret 17. apr. 2024 03:11 av root@localhost
Sist endret 18. apr. 2024 12:26 av H?kon Mellbye Sverdrup

Demokratiet m? r?ktes i det daglige, og kunnskapsinstitusjoner som Universitetet i Oslo har og m? ta en sentral rolle. Derfor argumenterte UiO i 2021 for at tematikken ?demokrati og ulikhet? burde v?re et av fem prioriterte omr?der i Langtidsplan for forskning og h?yere utdanning. Derfor er UiO:Demokrati UiOs nye tverrfaglige satsning. Og derfor er Demokratikonferansen etablert. Takk til alle som har st?tt p? for ? etablere og utvikle en viktig satsning og en viktig konferanse.

Sist endret 18. apr. 2024 12:26 av root@localhost
Sist endret 22. jan. 2024 09:53 av Svein St?len

Diskusjonen om plagiering, gjenbruk av eget materiale og hvordan d?rlig praksis eller ?penbar fusk skal vurderes og sanksjoneres vil helt sikkert n? nye h?yder i etterspillet rundt Sandra Borch og Ingvild Kjerkhols masteroppgaver. Det juridiske rammeverket rundt fusk trenger en tydeliggj?ring, men de faglige vurderingene kan ikke erstattes av rettssystemet. Innlegget er f?rst publisert i Khrono.

Sist endret 17. jan. 2024 13:08 av Svein St?len

Jeg fikk ikke tid til mye nyanser i kommentaren jeg ble bedt om ? gi p? 1 minutt under g?rsdagens Kontaktkonferanse, men det er godt at jeg var tydelig nok til at Aksel Kj?r Vidnes tar opp tr?den i forskning.no. Har vi ambisjoner for norsk forskning?

Sist endret 15. feb. 2024 08:35 av H?kon Mellbye Sverdrup

Vi h?per 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@sr?det f?r en strategi som er ambisi?s, gir tydelig retning, og bidrar til ? l?fte norsk forskning internasjonalt.

Sist endret 10. jan. 2024 09:48 av Bente Bakken

Inspiring to be allowed to open WEEK2 today. I choose to present some food for thought for doctoral students (and their supervisors) working their way towards a degree and wondering about career opportunities.

Sist endret 9. mars 2024 11:59 av Bente Bakken

N?r universitetet ?pner den ?rlige Humaniorafestivalen med historiefaget som r?d tr?d p? programmet, er det i en samtid hvor vi tydelig ser at historien ikke er en statisk tilstand som en gang skjedde. Den endres, den gjentar seg og den p?virker det som skal skje.  

Sist endret 17. apr. 2024 03:11 av root@localhost
Sist endret 19. apr. 2024 16:34 av root@localhost
Sist endret 20. apr. 2024 11:25 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:11 av root@localhost
Sist endret 26. feb. 2024 14:09 av Emilie Port?s Anderssen

Med 32 nye tiltak skal UiO fortsette arbeidet med ? styrke forskning, undervisning, samfunnskontakt og formidling om klima, milj? og b?rekraft. Vi skal f? ned egne utslipp og forbedre naturmangfoldet p? campus.

Sist endret 20. jan. 2024 10:29 av Svein St?len

En trist g?rsdag for kunnskaps-Norge og i s?rdeleshet for statsr?d Borch. Vi trenger virkelig litt ro og forutsigbarhet n?.

Sist endret 12. mars 2024 08:41 av Terje Lynnebakken

Kunstig intelligens (KI) er i ferd med ? bli en del av hverdagen i h?yere utdanning. B?de studenter og fagmilj?er f?r verdifulle erfaringer med hvordan teknologien kan brukes i studentenes l?ring. *English version below*

Sist endret 23. apr. 2024 22:25 av Svein St?len

Onsdag skal Nansen-programmet for Ukraina behandles i Stortinget. Dermed skal det norske engasjementet i Ukraina opp til debatt, ikke minst sp?rsm?l knyttet til statsbygging og demokratifremme. Da b?r rollen til h?yere utdanning, et p?fallende frav?r i Stortingsmeldingen, bli tema.

Sist endret 17. apr. 2024 03:11 av root@localhost
Sist endret 15. mars 2024 14:35 av Svein St?len

Akademisk frihet er et fundamentalt prinsipp for universitetet som institusjon, og UH-loven presiserer at universiteter og h?yskoler skal fremme og verne akademisk frihet. Dette fordi forskningen skal v?re up?virket av ulike interesser. 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@en skal skje ut fra vitenskapens metoder og normer. Det gir kunnskap vi kan stole p? og som dermed kan v?re til nytte for samfunnet. Akademisk frihet er dermed ogs? en viktig premiss for samfunnets tillit til forskning og kunnskap.

Sist endret 13. feb. 2024 22:06 av Svein St?len

Aftenposten skriver s?ndag om det de kaller forskeres ekstrajobber hvor vinklingen utelukkende er knyttet til mulighetene dette gir for ekstra inntjening for enkelte forskere. Det er en merkelig vinkling. (F?rst publisert i Aftenposten).

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO