Samspillet mellom utdanning og arbeidsliv

Ved UiO liker vi ? tenke at v?re utdanninger har et livslangt perspektiv – vi utdanner for fremtiden.

Bildet kan inneholde: interi?rdesign, bygning, publikum, gulvbelegg, by.

Karriereuka er ikke noe engangsstunt, men en del av et st?rre, langsiktig og omfattende arbeid for ? styrke det samspillet som vi ?nsker ? ha mellom utdanning og arbeidsliv, skriver Bj?rn Stensaker, viserektor for utdanning.

Mer spesifikt utdanner vi for ? gi v?re studenter ferdigheter og kompetanse som sikrer dem gode og interessante jobber, og som forh?pentligvis ogs? gj?r dem til reflekterte og fremoverlente borgere som vil engasjere seg i arbeidet for ? l?se de mange utfordringene vi vil m?te som samfunn i ?rene som kommer.

Rekorddeltakelse i ?r

Heldigvis er det mange i arbeidslivet som deler oppfatningen av at UiOs studenter er attraktive arbeidstakere.

I ?rets karriereuke som vi nettopp har lagt bak oss, var det over 70 forskjellige arbeidsgivere fra offentlig og privat sektor – ny rekord! – som hadde tatt turen til Blindern for ? m?te og snakke med potensielle arbeidstakere. I Georg Sverdrups Hus m?tte vi i ?r ta i bruk tre hele etasjer for ? romme alle de som ?nsker ? spille sammen med v?re studenter.

Det var derfor veldig gledelig at mellom 3-4.000 studenter var innom denne dagen for ? m?te potensielle arbeidsgivere og starte tenkningen rundt hva slags yrker og jobber man kan f? n?r man er ferdig uteksaminert fra UiO.  

Systematisk jobbing over tid

Karriereuka som vi har bak oss er ikke noe engangsstunt, men en del av et st?rre, langsiktig og omfattende arbeid for ? styrke det samspillet som vi ?nsker ? ha mellom utdanning og arbeidsliv. Karrieresenteret ved UiO jobber jevnt og trutt gjennom hele ?ret for ? tilby m?teplasser, kurs og kompetansegivende tiltak, og har de senere ?rene ?kt 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@et med fakulteter og institutter for ? inkludere flere arbeidslivsrelevante ferdigheter og kompetanser i utdanningene vi tilbyr.

UiO jobber dessuten systematisk for ? ?ke praksiskoblinger og utplasseringer i arbeidslivet som en del av v?re ordin?re studiel?p. Studentinnovasjon er ogs? et felt hvor UiO har tatt store steg de siste ?rene, og hvor vi arbeider for ? styrke og stimulere de ideer og den tankekraft som studentene besitter – og som bedrifter, organisasjoner og samfunn b?r utnytte.

I v?rt arbeid med Oslo Science City har studentene ogs? en viktig rolle for ? f? til det samspillet med arbeidslivet som vi ?nsker.

F?r jobbene de vil ha

Vi er p? rett vei! Fra tidligere unders?kelser vet vi at mange arbeidsgivere setter stor pris p? kandidatene fra UiO. V?re studenter har sterke ferdigheter n?r det gjelder probleml?sning, selvstendighet og kritisk tenking – det verdsettes. Det ser vi ikke minst ved at v?re studenter f?r seg jobb n?r de er ferdige; jobber som de ?nsker ? ha! Vi kan likevel bli enda bedre. ? skape m?teplasser som Karriereuka handler derfor om ? etablere langsiktige relasjoner til et arbeidsliv som vi vet er i endring. I ?rene som kommer vil klima, milj?, b?rekraft og digitalisering bli viktigere for oss alle. Det vil ogs? reflekteres i fremtidens arbeidsmarked, og her har vi fremdeles mye ugjort.     

 

Av Bj?rn Stensaker
Publisert 26. sep. 2022 12:26 - Sist endret 26. sep. 2022 12:26
Legg til kommentar

Logg inn for ? kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for ? kommentere

Foto: Jarli & Jordan/UiO

世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@ skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO