Utdanningskvalitet i alle kanaler

De siste ukene har utdanningskvalitet virkelig v?rt p? dagsorden p? UiO med et nytt Senter for fremragende utdanning (SFU), evaluering av ordningen med meritterte undervisere, NOKUT-bes?k og Utdanningskonferanse.

personer som diskuterer i et panel

Studenter og ansatte diskuterer sine erfaringer med case-baserte eksamener under ?rets Utdanningskonferanse.

Det nye senteret for fremragende utdanning, CIE Senter for tverrfaglig utdanning, vil uten tvil bli en viktig satsing p? UiO. Det at senteret involverer hele tre forskjellige fakulteter - Det matematisk-naturfaglige fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet – vil bety mye for ? styrke 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@et  som er n?dvendig for ? utforske mulighetene som mer tverrfaglighet kan gi v?re utdanningstilbud. Professor Anders Malthe-S?renssen har v?rt sentral i arbeidet med det nye senteret, og fortjener stor honn?r for innsatsen.

Ordningen med meritterte undervisere ved UiO er ogs? blitt evaluert i h?st, og vi har nettopp mottatt en fyldig rapport som b?de har sett styrker og forbedringsmuligheter i ordningen. Her vil vi organisere en bred og inkluderende prosess hvor vi innhenter synspunkter p? hvordan en permanent ordning b?r se ut.  Et viktig sp?rsm?l som vi b?r diskutere fremover er hvordan vi b?de sikrer anerkjennelse av de personer som gj?r en ekstra innsats p? utdanningssiden - samtidig som vi sikrer at ordningen ogs? kommer fellesskapet til gode. 

Bes?k av NOKUT

UiO har ogs? hatt bes?k av NOKUT i uken som er g?tt. Bes?ket var en del av de ordin?re tilsyn som NOKUT gj?r med alle norske universiteter og h?yskoler. Forarbeidet til dette tilsynet har v?rt omfattende, og UiO har levert inn over 1000 sider med dokumentasjon og over 100 personer var innkalt til ulike m?ter med den evalueringskomiteen som NOKUT har satt til ? gj?re jobben. Vi i universitetsledelsen hadde et avsluttende m?te med komiteen, og der fikk UiO mye ros for ? ha levert en tydelig og strukturert dokumentasjon p? hvordan vi jobber, at komiteen hadde m?tt mange engasjerte representanter for UiO under bes?ket, og de gav oss ros for hvordan vi har et tydelig fokus p? utvikling i v?rt arbeid med kvalitet. N? vet vi selvsagt ikke hva den endelige konklusjonen blir, men n?r NOKUTs rapport blir klar over jul, er det sikkert l?ringspunkter ? hente, selv om vi selvf?lgelig h?per at vi kan f? st?tte til at v?rt sterke fokus p? utviklingsorientering kan opprettholdes.

Utdanningskonferansen

I uka som gikk ogs? den ?rlige Utdanningskonferansen ved UiO av stabelen i Georg Sverdrups hus - med LINK og UiOs pedagogiske akademi som sentrale drivkrefter. Med over 200 p?meldte, og en lang rekke ulike temaer dekket i ulike sesjoner, var konferansen en flott anledning til ? utveksle erfaringer og hente inspirasjon til undervisning og studenters l?ring. 

?rets engasjerte keynote speaker var prof. Jo Angouri fra Universitetet i Warwick som snakket om hvordan vi kan tenke nytt om internasjonalisering, ikke minst i lys av de muligheter som Europeiske universitetsallianser kan skape. At vi i Norge dessverre er et skritt n?rmere innf?ring av studieavgifter for studenter utenfor EU/E?S betyr at vi kanskje st?r i fare for ? mister noe av den kvaliteten som internasjonale studenter tilf?rer UiO - og det samspillet som kan bidra til en enda bedre l?ringsopplevelse ogs? for norske studenter. Her har vi virkelig en kvalitetsutfordring som vi m? diskutere bredt neste ?r!

 

Av Svein St?len, Bj?rn Stensaker
Publisert 3. des. 2022 10:05 - Sist endret 12. jan. 2023 13:00
Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO