Demokratikonferansen - viktig og riktig

Demokratiet m? r?ktes i det daglige, og kunnskapsinstitusjoner som Universitetet i Oslo har og m? ta en sentral rolle. Derfor argumenterte UiO i 2021 for at tematikken ?demokrati og ulikhet? burde v?re et av fem prioriterte omr?der i Langtidsplan for forskning og h?yere utdanning. Derfor er UiO:Demokrati UiOs nye tverrfaglige satsning. Og derfor er Demokratikonferansen etablert. Takk til alle som har st?tt p? for ? etablere og utvikle en viktig satsning og en viktig konferanse.

Stortingspresident Masud Gharahkhani hilste til konferansen.

"Demokratiet d?r i m?rke", lyder slagordet til Washington Post. Et antall fremtredende forskere, eksperter, politikere og intellektuelle har advart om at vi i dag synes ? bevege oss inn i en "m?rketid" der demokratiet kan svekkes, undergraves eller til og med d?.

Slike endringer skjer sjelden med et smell, men starter med str?mninger som ikke alltid fanger offentlighetens blikk eller interesse. Mange land preges av ?kende nasjonalisme, populisme og polarisering. Samtidig utfordres forskningsbasert kunnskap og selve ytringsfriheten.

Universitetene er ofte blant de f?rste som f?ler presset. Begrensninger p? akademisk frihet og institusjonell autonomi, samt angrep p? enkelte forskere, skaper sjelden de store overskriftene, men er alvorlige advarsler om at demokratiets helse kanskje ikke er helt som den b?r v?re.

Vi kan ikke v?re naive. Demokratiet kan ikke tas for gitt. Selv v?rt eget rimelig velfungerende demokrati, med h?y tillit og solide institusjoner, kan ikke tas for gitt.

Demokratiet trenger alltid ettersyn og vedlikehold. Kunnskap er en n?kkel. Utdanning likes?. Og vi trenger en opplyst allmenhet og en ?pen og opplyst offentlig samtale som favner hele samfunnet.

Vi trenger ogs? kunnskap om samfunnet i seg selv; om hvordan samfunnsendringer som ?kt utdanningsniv?, ?kt sosial ulikhet og ?kt polarisering p?virker folkestyrets virkem?te. Vi trenger kunnskap om hvordan samfunnets n?kkelinstitusjoner l?rer, fornyer seg og hvordan de forvitrer. Og vi trenger bevissthet om at det mange av oss, kanskje litt naivt tar for gitt, m? forsvares og utvikles.

Derfor er dagen i dag s? viktig.

?UiO:Demokrati? er en av UiOs tre tverrfaglige satsinger. Dette er en langsiktig og omfattende satsing, med en bred faglig tiln?rming, som gjenspeiles i konferansens program. UiO:Demokrati legger til rette for fremragende og samfunnsviktig forskning og involverer mange av landets fremste - og internasjonalt ledende - fagmilj?er. Satsingen er viktig for utvikling av nye utdanningstilbud, og bidrar til fokus p? demokratiet gjennom en mengde arrangementer og p? ulike formidlingskanaler, blant annet i v?r storstue av en formidlingsarena - Domus Bibliotheca.

Vi 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@er med andre institusjoner - det er helt essensielt for UiO. B?de i v?rt n?romr?de, gjennom for eksempel Kunnskapsbyen i Oslo, der ?demokrati og inkludering? er et av de faglige gravitasjonsfeltene. Og internasjonalt, som i universitetsalliansen Circle U. hvor vi har som ambisjon ? lage en felles utdanningscampus p? tvers av Europa. Circle U. har et eget demokratispor, som ledes fra UiO. Kort sagt, vi arbeider med demokrati lokalt, nasjonalt og internasjonalt, p? tvers av fag og sektorer.

Det har vi tenkt ? fortsette med. Det dreier seg tross alt om hva slags samfunn vi vil v?re en del av. Hvem vi har v?rt, hvem vi er og hvem vi vil v?re.

 

Av Svein St?len
Publisert 18. apr. 2024 12:26 - Sist endret 18. apr. 2024 12:26
Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO