Universitetene m? f? gj?re mer for flyktninger

Debatten om akademisk boikott er hard ved norske universiteter. Samtidig er det lite oppmerksomhet knyttet til hva norske institusjoner konkret gj?r for akademikere og studenter p? flukt. Jeg mener vi kan og m? gj?re mer. Ogs?, n?r mulig, for akademikere og studenter i land i krig og konflikt. Ved UiO er vi akkurat n? helt konkret klare til ? ta imot palestinske forskerkollegaer som ikke kommer seg ut av Gaza. Jeg etterlyser en sterkere politiske vilje for ? f? dette til.

Elisabeth Kolflaath Semprini og ektemannen John Kristian Thorsen med noen av elevene i ?st-Ukraina som fikk ny laptop fra UiO. Foto: Privat. Informasjon om studier, arbeidspraksis og ulike st?tteordninger ved UiO for mennesker p? flukt finner du her.

Ved Universitetet i Oslo setter vi av betydelige midler til den internasjonale Scholars at Risk ordningen som gir midlertidige arbeidsmuligheter for akademikere som av politiske ?rsaker, eller andre grunner som diskriminering, forvisning, sensur og krig, ikke kan utf?re sitt arbeid ved egen institusjon. Da Taliban tok makten i Afghanistan ?kte vi antallet stipender fra fire til seks. Vi kunne gjort mer. Vi ?nsket Ayesha Wolasmals initiativ for ? ta imot afghanske kvinnelige studenter velkommen, men var avhengige av at staten ?nsket ? ta disse imot. Vi tilrettela for at fire kvinnelige afghanske akademikere plassert ulike steder i Norge kunne f? arbeidsplasser sammen p? UiO, uten ? lykkes. Vi mente at flyktende ukrainske studenters bosetting i Norge m?tte baseres p? hvor de kunne f? den utdanningen de ?nsket - gjerne ved de sterkeste relevante fagmilj?ene. Det har i liten grad blitt tilrettelagt for dette. Vi ?nsker n? ? ta imot palestinske forskere som ikke kommer ut av Gaza. Dette synes ? strande p? formelle rutiner rundt den praktiske person- og dokumentkontrollen, som i liten grad tar hensyn til den konkrete situasjonen ved grenseovergangen til Gaza.

Vi trenger en debatt om hvordan staten kan tilrettelegge for at norske universiteter og h?yskoler kan bidra mer og bedre til studenter og ansatte p? flukt. Her m? vi evne ? tenke b?de stort og konkret:

Vi m? bidra til FNs m?l om at 15 % av verdens flyktninger f?r tilgang til h?yere utdanning. UiO pr?ver, og har tatt initiativ til en st?rre internasjonal allianse som har som intensjon ? bidra betydelig til utdanning i og n?r konfliktomr?der.

Vi m? bidra til at utdanninger holdes i gang i land under krig og konflikt, og ogs? gj?re mer for ? bidra til at utdanningssystemet bygges opp igjen n?r krigen/konflikten er over. Ved UiO samler ansatte inn gode brukte PCer og gj?r dem tilgjengelige for ukrainske skoler og universiteter. Vi har videre startet arbeidet med tiltak som kan bidra til at h?yere utdanningsinstitusjoner gjenoppbygges feks p? Gazastripen og i Ukraina n?r den tid kommer.

Vi kan og m? gj?re mer ogs? for flyktende studenter og akademikere som kommer eller b?r komme til Norge. UD og UDI m? i s? fall ha en tettere og mer systematisk dialog med norske l?resteder. Ved UiO er vi akkurat n? klare til ? ta imot v?re palestinske forskerkollegaer som ikke kommer seg ut av Gaza. Vi trenger politisk hjelp for ? f? det til. Det er un?dvendig ? understreke at det haster.

Av Svein St?len
Publisert 19. apr. 2024 16:36 - Sist endret 20. apr. 2024 11:47
Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO