English version of this page

Val ved UiO

Tilsette og studentar ved UiO vel personar til leiarfunksjonar og representantar til styringsorgan p? alle niv? i organisasjonen.

Styreval

Rektorval

Fakultet

  • Dekan og prodekan (f?lg med p? fakultetssider)
  • Fakultetsstyre (f?lg med p? fakultetssider)

Museum

Universitetsbiblioteket

Grunneiningar

  • Instituttleiar og avl?ysar for instituttleiar (f?lg med p? instituttsider)
  • Instituttstyre (f?lg med p? instituttsider)

Studentval

Sj? informasjon p? nettsidene til Studentparlamentet.

Val av verneombod og lokale arbeidsmilj?utval

Sj? informasjon p? nettsidene for val av verneombod og arbeidsmilj?utval.

Kor ofte vert det gjennomf?rt val?

Funksjonsperioden til valde personar er som regel fire ?r, men med ulik syklus, slik at det kvart ?r vert gjennomf?rt mange val. Enkelte representantgrupper vert valde kvart ?r.

Dei fleste vala vert gjennomf?rde i ein kort periode om hausten. Vala vert vanlegvis haldne som elektronisk val.
 

Reglement

Sj? òg

Kontakt

Sentralt valstyre og valsekretariat

Publisert 8. nov. 2012 12:34 - Sist endra 12. mai 2021 08:05