English version of this page

Regelverk for studier

Oversikt over regelverk for s?kere og studenter

Her finner du en liste over de mest sentrale forskriftene og retningslinjene for opptak, studier, eksamener og grader. 

Forskrift om studier og eksamener ved UiO

Forskriften ble fastsatt av universitetsstyret 20. desember 2005 og gjelder for studier, eksamener og grader ved UiO. 

Kvalitetssystem

Kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten skal bidra til at m?lene for utdannings?virksomheten og l?ringsmilj?et realiseres. Det omfatter all utdanning som tilbys ved UiO. 

Saksbehandling og klage

Saksbehandlinga ved UiO er regulert av forvaltningslova. Her finn du reglar om saksf?rebuing, om enkeltvedtak og om klage p? enkeltvedtak.

Forsikring for studenter

UiO s?ker f?rst og fremst ? forebygge skader. Skulle ulykken likevel v?re ute, gir vi her en oversikt over hvordan du er forsikret som student p? UiO dersom du blir skadet i studietiden.

Falske dokument

Ved s?knad om opptak eller godkjenning kan brot p? reglane om levering av dokument f?re til mistanke om bruk av falske dokument.

Serviceerkl?ringa

Serviceerkl?ringa viser deg som student kva UiO forpliktar ? gjere for ? tilby ein god studiekvardag, og kva UiO forventar fr? deg som student.

Taushetsplikt

P? studieprogram med praksis har allle studenter taushetsplikt om opplysninger de kan f? om for eksempel pasienter eller elever i praksisperiodene.

Personvernerkl?ring

Informasjon om korleis UiO handterer personopplysningane dine medan du er student hj? oss.

Utveksling

Regelverket gjelder for opptak til utveksling via UiOs institusjonsavtaler. Dette er bilaterale avtaler inng?tt av UiO, og dermed ikke begrenset til et fagmilj?.

Rettigheter og ansvar i HMS-arbeidet

Studentene har selv b?de rettigheter og ansvar i gjennomf?ringen av helse-, milj?- og sikkerhetstiltak.