Feirer fremragende forskning

Ni nye sentere for fremragende forskning (SFFer) ble kunngjort i fredag. Det skal hele forsknings-Norge glede seg stort over. 

Fire pent kledde mennesker m?tes og hilser.

GRATULERES: Karl Johan Malmberg ved Radiumshospitalet (t.v.) skal sammen med Johanna Olweus lede et senter for fremragende forskning i immunterapi. Her gratuleres han av Mari Sundli Tveit, administrerende direkt?r i 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@sr?det, forsknings- og h?yre utdanningsminister Ola Borten Moe og viserektor Per Morten Sandset ved UiO. 

Foto: Ola Gamst S?ther / Uniforum, UiO.

Kvalitetskriteriene som er brukt gir banebrytende nysgjerrighetsdrevet forskning p? problemfelt landets fremste forskningsmilj?er selv har definert som de mest sentrale vitenskapelige sp?rsm?l. Dette er den femte runden med SFF-tildelinger. De nye SFFene sikrer spisset, fremragende forskning som til sammen dekker et bredt spekter – hjernen og algoritmer i hjernebarken, planetene og hva som gj?r dem beboelige; karbon under isen; ulikhetsskapende prosesser i utdanning; rettferdig tilgang til helsetjenester, helse i de aller tidligste faser av livet, digitale fortellinger som former v?r forst?else av verden, og maskinl?ring og immunterapi. Innenfor disse omr?dene kan vi forvente at de nye sentrene vil flytte forskningsfronten de kommende ti?ret.

SFF-ordningen har v?rt en enorm suksess for Norge og har vist seg som et veiskille i norsk forskning. Viktigst, if?lge den internasjonale ekspertkomiteen som evaluerte ordningen i 2020, er den positive effekten p? institusjonenes evne til ? produsere p?litelige og robuste forskningsresultater av h?yeste kvalitet for ? m?te sentrale vitenskapelige og samfunnsmessige utfordringer. 

Sentrene for fremragende forskning har, if?lge komiteen, resultert i imponerende internasjonal forskning p? h?yeste niv?. De har v?rt bemerkelsesverdig vellykkede for ? trekke de prestisjetunge europeiske ERC-bevilgningene til Norge - et tydelig tegn p? fremragende forskning. Sentrene har ogs? hatt viktige effekter p? milj?ene rundt det enkelte senter. 

Norsk forskning har i betydelig grad hevet seg de seneste ?rene. SFF-ordningen har v?rt sentral. Bak disse nye SFFene ligger det allerede et enormt arbeid som utlysningen av SFF genererer – mye skal til for ? n? helt opp i denne sylskarpe kvalitetskonkurransen. Vi ser hva norske forskningsmilj?er kan f? til n?r det legges til rette for det gjennom ordninger som organisatorisk og finansielt hegner om den fremragende forskningen. 

V?r felles og ?kte evne til ? prioritere og t?rre ? satse p? kvalitet har gitt store virkninger. G?rsdagen var en gledens dag. De ni nye sentrene for fremragende forskning vil sette spor etter seg nasjonalt og internasjonalt i ?rene som kommer.

Av ?se Gornitzka, Svein St?len
Publisert 25. sep. 2022 20:35 - Sist endret 16. jan. 2023 09:14
Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO