Vi inviterer til saklig og nyansert spr?kdebatt

Vi pr?ver ? bli bedre p? ? engasjere kollegaer og studenter i aktuelle sp?rsm?l. Da m? vi av og til gj?re det raskt og enkelt. Vi fors?ker n? med en f?rste debatt om norskkravet til fast vitenskapelig ansatte som ikke fra f?r snakker et skandinavisk spr?k. Vi gleder oss til en saklig og nyansert debatt.

Illustrasjon av fire personer som snakker fire ulike spr?k.

Illustrasjon: Anders Lien/Colourbox

Debatten finner sted p? norsk og uten str?mming i Domus Bibliotheca tirsdag 31 januar kl. 16-18.

Universitetet i Oslo er og skal v?re et europeisk ledende forskningsintensivt breddeuniversitet. Samtidig skal vi ivareta norsk fagspr?k og s?rge for at v?re kandidater behersker dette. Det er ingen iboende motsetning mellom dette, men det gir likevel noen utfordringer. Disse skal vi belyse tirsdag og ta med oss n?r vi arbeider videre med en institusjonell og mer generell spr?kpolitikk. Jeg h?per og tror vi skal klare ? debattere dette balansert frem mot endelig beslutning. Denne gangen er spr?ket norsk, men vi skal ogs? i l?pet av prosessen s?rge for meningsutveksling p? engelsk.

Jeg gleder meg. Mer enn 70 var p?meldt tidligere i dag. Velkommen!

Av Svein St?len
Publisert 27. jan. 2023 18:24 - Sist endret 30. jan. 2023 10:02
Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO