Klima, milj? og b?rekraft: Dette skal vi prioritere i 2024

Med 32 nye tiltak skal UiO fortsette arbeidet med ? styrke forskning, undervisning, samfunnskontakt og formidling om klima, milj? og b?rekraft. Vi skal f? ned egne utslipp og forbedre naturmangfoldet p? campus.

En kvinne ikledd bl? kjole og en mann med r?d t-skjorte og sorte shorts g?r og snakker sammen i gr?nne omgivelser.

Foto: Jarli & Jordan/UiO

UiO har en ambisi?s helhetlig klima- og milj?strategi mot 2030 med en tilh?rende tiltaksplan som verkt?y. Den revideres ?rlig og n? er planen for 2024-2025 p? plass.

Les den reviderte tiltaksplanen for klima, milj? og b?rekraft.

Den reviderte planen er basert p? forslag og innspill fra ansatte, studenter og fagforeninger, og det har v?rt h?ringsrunde og diskusjoner i flere fora. Takket v?re alle disse bidragene har vi n? en tiltaksplan som er mer konsis og tydelig enn den forrige, og som vi tror legger et godt grunnlag for ? intensivere b?rekraftarbeidet ved UiO.

Fremfor ? ramse opp alt som skjer p? de forskjellige enhetene om temaet – og det er mye! – omfatter planen bare nye tiltak for 2024-25. Etter r?d fra UiOs internrevisjon gj?r vi det ogs? tydeligere hvordan tiltak skal f?lges opp, og hvem som har ansvar for ? sikre at det skjer. Vi skal ogs? sikre at det settes av tilstrekkelig med ressurser til at planen kan gjennomf?res. H?pet og m?let er at arbeidet med klima, milj? og b?rekraft skal bli best mulig integrert i hele organisasjonen, som del av kjernevirksomheten og den daglige driften.

Stort skritt n?rmere B?rekrafthuset

I ?ret som har g?tt er vi kommet et skritt n?rmere etableringen av B?rekrafthuset (som det forel?pig kalles) – som enhet og som faglig arena for ? forsterke forskning, utdanning og samfunnskontakt p? b?rekraftfeltet. Arbeidsgruppen for B?rekrafthuset la frem sin rapport i oktober, og siden da har rektoratet hatt m?ter med lederne fra Senter for utvikling og milj? (SUM), Senter for tverrfaglig kj?nnsforskning (STK), de tre tverrfaglige satsingene UiO:Energi og milj?, UiO:Demokrati, UiO:Livsvitenskap, dekaner, Studentparlamentet og fagforeningene. Vi har ogs? hatt et allm?te for de ansatte p? SUM og STK. Vi fortsetter med individuelle m?ter med alle fakultetene og museene om mulighetene og interessene for ? bygge en enhet for B?rekraft. Det er de faglige mulighetene som st?r i sentrum for disse samtalene, og det diskuteres ogs? hvordan det n?v?rende Farmasibygget etter hvert kan bli ombygget til B?rekrafthuset. 

H?sten 2024 vil vi legge fram et forslag til universitetsstyret om organiseringen av en slik enhet.

Utdanning om klima, milj? og b?rekraft bygges ut

P? utdanningsfeltet skal vi fortsette ? utvikle flere tverrfaglige studietilbud, og vi h?per ogs? at arbeidet med ? bringe b?rekraftperspektiver inn i de etablerte, disiplinbaserte utdanningene styrkes. Vi skal forbedre de administrative rutinene for 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ p? tvers av fakulteter, og synliggj?re mulighetene som allerede finnes for ? etablere undervisning i 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ mellom fakulteter. Det skal utvikles pilotprosjekter for etter- og videreutdanning i dialog med akt?rer i offentlig og privat sektor. UiO har som tverrfaglig breddeuniversitet et stort potensial her.

Eksempler p? andre milj?tiltak

Nesten alle universiteter i Norge tar betalt for parkering. Det ?nsker vi at UiO ogs? skal gj?re. Vi regner med ? innf?re parkeringsavgift p? campusene i l?pet av 2024. Pengene som kommer inn skal brukes p? milj?tiltak, eksempelvis forbedring for syklister (parkering, vask, lading, avl?ste omr?der), og vi skal fors?ke ? f? en bedriftsavtale med Ruter som gir rabatt p? m?nedskort. I 2024 vil det komme nye retningslinjer for tjenestereiser, og det skal bli enklere ? gjenbruke p? UiO. Tiltakene vil bli dr?ftet med fagforeningene.

Digitale fotavtrykk

UiO har som m?l ? redusere energibruken v?r med 30 prosent innen 2030, sammenliknet med 2018-niv?. Vi er p? god vei mot ? n? dette m?let, og det kommende ?ret skal solceller og solskjerming bidra ytterligere. I 2024 skal det ogs? utarbeides tydelige retningslinjer for ? ivareta klima og milj? i alle v?re bygge- og rehabiliteringsprosjekter. Det er ?kt oppmerksomhet om den raskt voksende energibruken knyttet til bruk og lagring av data, og vi skal utvikle retningslinjer i organisasjonen for ? redusere det digitale klimafotavtrykket.

Som universitet og offentlig institusjon har vi et stort ansvar for ? bidra til lavere utslipp og en kunnskapsbasert omstilling. I dette arbeidet trenger vi hele organisasjonen, og vi vil takke alle studenter og ansatte som bidrar.

 
Av Mette Halskov Hansen
Publisert 26. feb. 2024 14:09 - Sist endret 26. feb. 2024 14:09
Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO