Gr?nt er ikke automatisk rettferdig

Klimaendringene krever gr?nn omstilling. Hvordan kan forskning bidra til at den blir inkluderende og b?rekraftig for b?de klima, ?konomi og samfunn? V?r tverrfaglige satsing UiO:Energi inviterer til konferanse hvor fagfolk fra inn- og utland stiller til debatt.

世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@ viser at innf?ring av nye energitiltak og -teknologier kan bidra til ? forsterke sosial ulikhet. Klimatiltak kan ogs? skape mye politisk uro – og dermed kanskje ikke f? virke like effektivt som planlagt – dersom de ikke har aksept blant ulike samfunnsgrupper som blir ber?rt. Vi har sett det i striden rundt b?de bomringer og vindkraft.

P? konferansen UiO:Energiforum 2019, som g?r av stabelen i neste uke, st?r gr?nt skifte og sosial rettferdighet sentralt p? agendaen. Medarrang?r er UiOs nye forskningssenter Include, som skal jobbe med problematikken fra et samfunnsvitenskapelig st?sted og i 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@ med b?de kommuner, fylkeskommuner, energiselskaper, organisasjoner og private akt?rer. Komplekse utfordringer krever mangefasettert innsats p? tvers av fag og sektorer.

En lokal satsing med global dimensjon

Da UiO:Energi ble opprettet i 2012, var det som et verkt?y for UiO til ? fremme nye m?ter ? bruke energi p? for ? redusere klima- og milj?problemene. Satsingen bringer sammen juss, samfunnsvitenskap, humaniora og naturvitenskap – b?de ved UiO og eksternt – og leverer p? en rekke b?rekraftm?l sammen med de to andre tverrfaglige satsingene v?re.

UiO:Livsvitenskap bidrar til b?rekraftm?l 3 (God helse), 14 (Liv under vann) og 15 (Liv p? land). UiO:Norden henger sammen med m?l nummer 16 (Fred og rettferdighet). Mens UiO:Energi knytter prim?rt an til b?rekraftm?l 7 (Ren energi for alle), 11 (B?rekraftige byer og samfunn) og 13 (Stoppe klimaendringene).

Skj?nt om vi l?fter blikket og ser p? hva tilgang til ren energi kan bety ulike steder i verden, blir det klart at energisatsingen v?r ogs? handler om liv p? land, god helse, utdanning, likestilling og mindre ulikhet. Dypest sett alts? om rettferdighet.

L?ser flere problemer p? én gang

Om lag 800.000 mennesker her i verden har ikke tilgang til elektrisitet. Hvert ?r mister rundt 4,3 millioner livet i sykdommer som for?rsakes av helseskadelig os fra parafinlamper og ?pne ildsteder hvor det lages mat – flere enn dem som d?r av aids og malaria. Kvinner og barn under fem ?r rammes spesielt hardt, fordi de oppholder seg mest hjemme. H?yt forbruk av fyringsved og trekull bidrar ogs? til avskoging og klimagassutslipp.

Hvilken forskjell gj?r s? tilgang p? ren energi i slike samfunn?

  • Fornybar energi avgir ikke skadelig r?yk og os hjemme hos folk. Det betyr bedre helse og f?rre for tidlige d?dsfall.
  • Utgifter til parafin kan spise opp 10-20 prosent av et husholdningsbudsjett. Ren og fornybar energi er penger spart. De kan brukes p? mer og bedre mat, eller skolepenger. Det betyr flere barn p? skolen, ikke minst flere jenter.
  • Barn trenger skikkelig lys for ? gj?re lekser. Lamper koblet til solcellepaneler p? taket, gir dem det. Tidligere studier fra Bangladesh viser at barn som f?r elektrisk lys hjemme, bruker én time lenger tid p? lekselesing og g?r flere ?r p? skolen.
  • Tilgang p? energi er en forutsetning for n?ringsvirksomhet og jobbskaping. Utbygging av desentraliserte og fornybare energil?sninger i fattige land, som for eksempel sm? og mellomstore sol- og vindkraftverk, kan bidra til en velstandsutvikling som ogs? er b?rekraftig og inkluderende.

Skal s?rge for at kunnskap tas i bruk

Energifattigdom finnes i ulik grad ogs? i Europa, til og med i Norge. Og begrepet ?energirettferdighet? har for alvor etablert seg i den offentlige diskursen. Klimatiltak som p?virker enkeltmenneskers liv, kobles stadig oftere til en debatt om ?kende sosiale og ?konomiske forskjeller.

Her hjemme har det handlet om bompenger, vindkraft og Tesla-avgifter. Men det gr?nne skiftet er ogs? en kamp om hvor mye av de fossile ressursene som m? bli liggende i bakken. Om fremveksten av nye n?ringer og innovativ omlegging av gamle. Om smarte l?sninger for m?ten vi lever, bor, reiser, studerer, jobber, forbruker og forholder oss til hverandre p?. Og ja, om n?dvendige tiltak som vil kreve noe av oss alle – som individer, samfunn, stat og del av et globalt fellesskap.

UiO skal v?re tilstede i debattene og ved de mange korsveiene for ? tilby v?re kunnskapsbaserte l?sninger og bringe akt?rer sammen for en rettferdig og b?rekraftig utvikling.

Slik vi blant annet gj?r med satsingen UiO:Energi og forskningssenteret Include.

 

Av Svein St?len
Publisert 22. nov. 2019 13:48 - Sist endret 10. des. 2019 08:33
Legg til kommentar

Logg inn for ? kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for ? kommentere

Foto: Jarli & Jordan/UiO

世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@ skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO