UiO lykkes i bredden

For en uke det har v?rt! Vi har bidratt til ? sette fred og menneskers rettigheter p? agendaen gjennom Oslo Peace Days. Samtidig har vi h?stet fruktene av godt og langsiktig arbeid.

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, begivenhet, team, samfunnet.

Fagmilj?et CELL ved Det juridiske fakultet er tildelt SFU-status. Dekan Dag Michalsem (t.v.) er her sammen med student Johanne Marie Rohde Larsen, professor Malcolm Langford og student Isthiaq Hossein (foto: Egil Jahren/UiO)

Fem prestisjefylte consolidator grants fra European Research Council (ERC CoG) setter oss p? kartet i Europa. Det at UiO er i tre av fire nye Sentre for fremragende utdanning (SFU) viser at vi er p? vei mot ? bli like anerkjent for v?r utdanning som for v?r forskning. Uken startet videre med et fint oppslag om Vaccibodys store suksess.

Universitetet i Oslo lykkes i bredden; med forskning, utdanning, innovasjon og samfunnsengasjement. De fem ERC CoG vinnerne kommer fra fem ulike fakulteter. SFU - vinnerne kommer likeledes fra tre ulike fakulteter: Det juridiske fakultet og Det medisinske fakultet, i tillegg til at Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@spartner om et tredje. Samtidig lykkes vi ogs? p? andre omr?der. Midlertidigheten blant vitenskapelig ansatte er for eksempel redusert med over fem prosentpoeng p? to ?r.

Vi jobber rolig og langsiktig videre. Universitetsstyret har vedtatt en f?rste versjon av en ambisi?s plan for ? redusere v?rt klimagassfotavtrykk. Strategi2030 landes i februar, og vi skal deretter lage en helhetlig klima- og milj?strategi. Videre avslutter vi i 2020 v?r gjennomgang av hele v?rt innovasjonssystem. Circle U., Oslo Science City, UiO i sentrum og en ny karrierepolitikk er nye initiativer som peker fremover og som vil prege UiO i ?rene som kommer.

Ella Gross talte p? vegne av de nye doktorene under kreeringen 12. desember. Foto: Terje Heiestad/UiO

Jeg understreker gjerne og ofte verdien av ? v?re et breddeuniversitet; bredden i v?r fagportef?lge, bredden i v?re mange driftsoppgaver, bredden i v?rt samfunnsansvar. ?rets siste kreering kan st? som et bilde p? denne bredden. Det er rett og slett fascinerende ? h?re 15 sekunders sammendrag av v?re nye ?doctores? arbeid. Da forst?r man virkelig hva et breddeuniversitet betyr og hvilket mangfold det rommer. Ikke mindre flott blir det n?r nypromovert doktor Lena Gross, som hadde f?tt ?ren av ? tale p? vegne av alle de nye doktorene, la vekt p? ogs? de deler av v?rt universitets ?kosystem som ikke alltid sees like tydelig i overskrifter og suksesshistorier. Hun var takknemlig for all den st?tten hun hadde f?tt. Hun hyllet blant annet reprosentralen og la ekstra vekt p? all hjelp hun hadde f?tt fra teknisk administrativ ansatte.

 Det er det grunn til! Jeg har selv hatt gleden av ? ha roller i en mengde arrangementer under Oslo Peace Days og den kvaliteten og den profesjonaliteten vi selv og v?re gjester opplever, bidrar sterkt til UiOs posisjon nasjonalt og internasjonalt.

Tusen takk for massivt og godt arbeid i bredden og i dybden av v?rt felles UiO!

 

Av Svein St?len
Publisert 13. des. 2019 10:40 - Sist endret 22. mars 2021 06:34
Legg til kommentar

Logg inn for ? kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for ? kommentere

Foto: Jarli & Jordan/UiO

世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@ skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO