2022 - Side 6

Sist endret 16. jan. 2023 09:50 av Wilma Gr?nlund Arnesen

Universitetets oppgave er ? s?ke ny kunnskap, ? belyse og forst?, og ta kunnskapen i bruk - ikke minst ved ? utdanne nye generasjoner. N?r vi gj?r dette handler alt om universitetets mennesker - om det arbeidet og engasjementet som v?re ansatte og studenter bidrar med hver eneste dag. 

Sist endret 17. apr. 2024 03:12 av root@localhost
Sist endret 12. jan. 2023 13:00 av Wilma Gr?nlund Arnesen

De siste ukene har utdanningskvalitet virkelig v?rt p? dagsorden p? UiO med et nytt Senter for fremragende utdanning (SFU), evaluering av ordningen med meritterte undervisere, NOKUT-bes?k og Utdanningskonferanse.

Sist endret 5. jan. 2023 13:56 av Wilma Gr?nlund Arnesen

Gjennom en rekke tjenester fra det nyetablerte Veksthuset for livsvitenskap legger vi til rette for ?kt innovasjon innen livsvitenskap, helse og teknologi ved Universitetet i Oslo (UiO). V?r nye innovasjonsm?teplass for innovasjons?kosystemet skal stimulere til nettverksbygging og ŷޱ_ŷޱͶעվƼ@ som kan bidra til at mer kunnskap fra forskningen ved UiO blir tatt i bruk og kommer pasienter og samfunnet til gode.

Sist endret 12. jan. 2023 12:55 av Wilma Gr?nlund Arnesen

Velkommen til en dag der vi kan diskutere og reflektere over undervisningen - vel m?tt p? UiOs utdanningskonferanse 1.desember!

Sist endret 16. jan. 2023 10:32 av Wilma Gr?nlund Arnesen

Kj?re nye studenter! Velkommen til Universitetet i Oslo. Gratulerer med studieplass ved Norges beste universitet!

Sist endret 30. mars 2022 12:49 av hmmyreng@uio.no

Circle U. C den Europeiske universitetsalliansen som ledes fra Universitetet i Oslo C har p? kort tid utviklet felles visjoner, sterk vilje og gjensidig tillit.  Dette ŷޱ_ŷޱͶעվƼ@et er i dag enda riktigere for UiO enn da vi startet opp.

Sist endret 16. juni 2022 09:43 av Lise Paulsrud Mj?rlund

I dag heiser vi regnbueflagget over universitetets Aula. For 50 ?r siden hadde det v?rt utenkelig.

Sist endret 12. jan. 2023 13:55 av Wilma Gr?nlund Arnesen

Statsr?d Ola Borten Moe presenterte noen hovedpunkter fra den nye langtidsplanen for forskning og h?yere utdanning p? UHR-konferansen i dag.

Sist endret 1. apr. 2022 07:47 av Svein St?len

Statsr?d Ola Borten Moe er frustrert over kvadratmeterprisen i nye universitetsbygg og varsler t?ffere tider. Jeg kan forsikre Statsr?den om at vi er like frustrerte; over tidsbruk og over kostnader. Vi ?nsker ansvar og myndighet; kontroll og styring. Innlegget er publisert i DN i dag.

Sist endret 12. jan. 2023 13:11 av Wilma Gr?nlund Arnesen

UiO mener at forslaget om studieavgifter for studenter fra land utenfor E?S/Sveits ikke b?r innf?res. Det vil skade det internasjonale ŷޱ_ŷޱͶעվƼ@et v?rt, s?rlig med institusjoner i det globale s?r, og skape store utfordringer for rekrutteringen av internasjonale studenter.

Sist endret 22. jan. 2024 09:50 av lenkeretter@localhost

Suppression and persecution unfortunately still abounds in Europe and the rest of the world. There is a red line stretching from Fridtjof Nansen?s work for victims of the First World War, to Holocaust survivor Leo Eitinger and today?s Scholars at Risk network. We must all fight indifference.

Sist endret 28. juni 2022 08:02 av Bente Bakken

It is a great pleasure to welcome each and every one of you to the 76th session of the International Summer School. This summer we are hosting 534 participants from 75 countries all over the world. That is nothing less than impressing!

Sist endret 17. apr. 2024 03:12 av root@localhost
Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO