Partnerskap Afrika - Europa p?krevd

Afrika s?r for Sahara kan bli den store vinneren - om de klarer ? utnytte muligheten. Europa kan bli den store taperen, skriver VG i en kommentar 27. juli, og baserer seg p? demografiske utviklingstrekk. Samtidig kan klima og biodiversitetskrisene gj?re vondt v?rre. T?rke, redusert matproduksjon, sult og medf?lgende konflikter kan gi milj?problemer, menneskelig lidelse og migrasjonsutfordringer verden aldri f?r har sett. Derfor m? Europa bidra til at afrikanske land faktisk lykkes med ? utnytte muligheten - om ikke av annen grunn, s? av ren egeninteresse.
F?rst i VG - 5 august.

Det afrikanske kontinentet gjennomg?r for tiden en politisk, ?konomisk, sosial og vitenskapelig transformasjon, Den gjennomsnittlige levealder i Afrika s?r for Sahara har p? bare én generasjon ?kt med 11 ?r, og mange afrikanske land har sett ?konomisk vekst over en rekke ?r. For ? sikre en videre utvikling er kvalitet og kapasitet innen h?yere utdanning og forskning avgj?rende. Derfor er da ogs? utviklingen av globalt konkurransedyktig forskningsuniversiteter en viktig del av den Afrikanske unionens Agenda 2063. Der handler om hvilke muligheter som kan gis til store kohorter av afrikansk ungdom til h?yere utdanning ved forskningsorienterte universiteter, mens ?vrige deler av verdens befolkning eldes.

Mange afrikanske universiteter er i fremgang. Forskere ved afrikanske universiteter er i ?kende grad med i den globale vitensproduksjonen. Likevel er mangelen p? sterke, stabile universiteter p?tagelig. Utfordringene knytter seg til infrastruktur og ?konomisk handlingsrom og urolige rammebetingelser. Dette gir i neste omgang liten forutsigbarhet og begrensede muligheter for deres fremste vitenskapere. Hjerneflukt blir fort et resultat. Universitetene blir dermed generelt ikke sett p? som likeverdige vitenskapelige partnere for universiteter utenfor kontinentet. Denne onde sirkelen m? og kan brytes.

Europas forhold til Afrika har de siste ?rene blitt radikalt fornyet og er mer enn noen gang kjennetegnet av motto: likeverdig partnerskap i en ulik verden. Kommisjonspresident von der Leyens har st?tt for dette radikale skiftet i EU og for utviklingen av tydelige strategisk politiske partnerskap, basert p? felles interesser og en gjensidig avtalt 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@sagenda. Dette vil ogs? gjelde 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@ innen forskning og h?yere utdanning. Universitetet i Oslo har med Professor Peter Maassen i en ledende rolle v?rt en betydelig p?driver i utviklingen av den nye multilaterale innovasjonsagendaen mellom EU og den Afrikanske unionen gjennom v?rt Brusselkontor - The Guild of European Research-Intensive Universities. Agendaen vektlegger likeverdig institusjonelt 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@ mellom klynger av universiteter i Afrika og i Europa, men med en klar m?lsetning om ? utvikle de afrikanske institusjonene.

Europa er Afrikas st?rste handelspartner. Afrika er EUs n?rmeste nabo. Europa og landene p? det afrikanske kontinentet vil i ?kende grad v?re sammenvevd - da nytter det ikke ? sitte stille.

Av Svein St?len, ?se Gornitzka
Publisert 7. aug. 2022 13:15 - Sist endret 7. aug. 2022 13:24
Legg til kommentar

Logg inn for ? kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for ? kommentere

Foto: Jarli & Jordan/UiO

世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I 世界杯在线买球_世界杯投注网站推荐@ skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO