Studenter, hjelp oss ? gj?re UiO enda bedre!

Innspill fra studentene v?re er avgj?rende for arbeidet med studiekvalitet og l?ringsmilj? ved UiO. Derfor h?per vi at s? mange som mulig svarer p? Studiebarometeret-unders?kelsen som p?g?r i disse dager.

Bildet kan inneholde: m?bler, komfort, gulvbelegg, studio sofa, sofa.

For ? vite hva vi kan gj?re bedre, trenger vi ? h?re fra dere. UiO er et ledende internasjonalt universitet. Det inneb?rer at vi m? stille h?ye faglige krav til v?re studenter, og studentene m? stille h?ye krav til oss.

Alle andre- og femte?rsstudenter skal n? ha mottatt en personlig lenke til ? besvare Studiebarometeret. Vi h?per at s? mange studenter som mulig tar seg tid til ? besvare denne unders?kelsen. Svarene bruker vi nemlig i arbeidet med ? utvikle kvaliteten p? utdanningene v?re. Med andre ord er dette en god anledning til ? bli h?rt, til ? gi uttrykk for hva du mener om studiet du g?r p?, samt at du kan bidra til at studiet du g?r p? blir enda bedre enn det er i dag.

En positiv egenskap med Studiebarometeret er at unders?kelsen kartlegger mange ulike dimensjoner rundt det ? v?re student. Vi vet at studenttilv?relsen handler om en blanding av akademisk utbytte, sosiale relasjoner, digital infrastruktur og et helhetlig l?ringsmilj?. Alt dette f?r du som student anledning til ? si din mening om, og jo flere som svarer jo bedre vil v?rt eget kunnskapsgrunnlag v?re for ? f?lge opp det vi kan gj?re bedre p? UiO.

Om Studiebarometeret

Studiebarometeret er en nasjonal sp?rreunders?kelse som gjennomf?res av NOKUT p? oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og den unders?ker studentenes opplevde studiekvalitet. Alle studenter i andre studie?r p? bachelor- og masterprogram, samt 5. ?rs-studenter p? integrerte masterprogram og lange profesjonsutdanninger, inviteres til ? delta i unders?kelsen.

 

Av Bj?rn Stensaker
Publisert 27. okt. 2023 10:30 - Sist endret 27. okt. 2023 10:30
Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO