2022 - Side 5

Sist endret 17. apr. 2024 03:12 av root@localhost
Sist endret 16. jan. 2023 10:39 av Wilma Gr?nlund Arnesen

Afrika s?r for Sahara kan bli den store vinneren - om de klarer ? utnytte muligheten. Europa kan bli den store taperen, skriver VG i en kommentar 27. juli, og baserer seg p? demografiske utviklingstrekk. Samtidig kan klima og biodiversitetskrisene gj?re vondt v?rre. T?rke, redusert matproduksjon, sult og medf?lgende konflikter kan gi milj?problemer, menneskelig lidelse og migrasjonsutfordringer verden aldri f?r har sett. Derfor m? Europa bidra til at afrikanske land faktisk lykkes med ? utnytte muligheten - om ikke av annen grunn, s? av ren egeninteresse.
Denne teksten ble f?rst i VG - 5 august.

Sist endret 17. apr. 2024 03:12 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:12 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:12 av root@localhost
Sist endret 16. jan. 2023 09:30 av Wilma Gr?nlund Arnesen

Professor II-ordningen bidrar til ? sikre v?re studenter gode og kunnskapsrike undervisere fra et arbeidsliv og et globalt akademia i rask utvikling. Forslaget til ny universitets- og h?yskolelov utfordrer ordningen. Det er uheldig. F?rst publisert i Dagens N?ringsliv. 

Sist endret 12. jan. 2023 12:31 av Wilma Gr?nlund Arnesen

Vi vil fremover intensivere bloggingen; rektorbloggen omd?pes til rektoratbloggen - og s? vil vi bruke stemmene v?re p? den m?ten som passer hver enkelt av oss om personer.

Sist endret 4. mars 2022 08:28 av Svein St?len

Regjeringens beslutning om ? fryse akademisk institusjonelt ŷޱ_ŷޱͶעվƼ@ med Russland og Hviterussland er klok. Reaksjonen er p? linje med det vi ser i EU, i Tyskland og Danmark. Invasjonen av Ukraina krever det.

Sist endret 16. jan. 2023 09:10 av Wilma Gr?nlund Arnesen

Ved UiO liker vi ? tenke at v?re utdanninger har et livslangt perspektiv C vi utdanner for fremtiden.

Sist endret 3. feb. 2023 08:16 av Bente Bakken

ŷޱ_ŷޱͶעվƼ@sr?dets beslutning om ? avlyse midtveisevalueringen av SFF IV f?r vi ta til etterretning. Det betyr ikke at Universitetet i Oslo f?ler en mindre forpliktelse for de sentrene vi er involvert i.

Sist endret 17. apr. 2024 03:11 av root@localhost
Sist endret 18. juni 2022 08:56 av Svein St?len

Et verbalforslag som ga h?p .. Hvor st?r saken n? og hvorfor er det b?de n?dvendig og lite problematisk ? g? i gang med grunn- og tomtearbeidet?

Sist endret 12. jan. 2023 13:30 av Wilma Gr?nlund Arnesen

Formidling av kunnskap er h?yt p? den politiske dagsorden C men da gjerne med et perspektiv at denne oppgaven er forbeholdt vitenskapelig ansatte. V?re ansatte ved UiO gj?r da ogs? en formidabel jobb p? dette feltet. Samtidig er det ogs? verdt ? huske p? at v?re studenter er og kan v?re viktige kunnskapsformidlere.

Sist endret 16. jan. 2023 10:13 av Wilma Gr?nlund Arnesen

I rekken av hyggelige dager n? i oppstarten av semesteret, var det spesielt trivelig ? oppleve foreningsdagen ved UiO.

Sist endret 20. apr. 2022 09:38 av Lise Paulsrud Mj?rlund

Statsr?d Ola Borten Moe oppfordret 13 april norsk ungdom til ? s?ke p? petroleumsretta utdanninger. Det f?r v?re hans r?d. Da jeg under valgkampen i 2017 ble spurt hva jeg ville studert i dag, svarte jeg beregningsvitenskap og kinesisk - selvf?lgelig ved Universitetet i Oslo.

Sist endret 12. jan. 2023 13:27 av Wilma Gr?nlund Arnesen

I 2012 gikk ?tte norske universiteter sammen med University of California, Berkeley om ? etablere Peder Sather Center for Advanced Study. M?l: ?kt forskningsŷޱ_ŷޱͶעվƼ@. For UiOs del har det f?rt til 85 prosjekter som har involvert sju av v?re ?tte fakulteter, begge museene samt universitets?biblioteket.

Sist endret 4. mars 2022 13:55 av Ingrid Shields

The Government's decision to suspend academic institutional cooperation with Russia and Belarus is wise. This reaction is in line with what we see in the EU, in Germany, and Denmark. The invasion of Ukraine demands it. 

Sist endret 20. sep. 2023 05:32 av lenkeretter@localhost

Kj?re alle sammen!

Det er sv?rt fint ? f? lov ? lede Universitetet i Oslo. Vi blir m?tt med energi, smil og vilje. Det er vi sv?rt takknemlige for. Det skjer mye p? og i et stort og aktivt UiO, og vi h?per denne takkebloggen viser noe av mangfoldet og kvaliteten. 

Sist endret 28. apr. 2022 07:25 av Svein St?len

Developing the Covid-19 vaccines that now protect us, was an endeavour embarked upon well before society went into its first lockdown. This highlights the importance of basic long-term research, but we see that such research is under threat.

Sist endret 3. mars 2022 14:34 av Siri Lehne Nilsen

The world must strongly condemn the Russian invasion of Ukraine. Russias irresponsible and inhuman behavior is completely unacceptable and puts the whole world in a very dangerous situation.

Sist endret 17. apr. 2024 03:12 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:11 av root@localhost
Sist endret 10. mars 2022 15:30 av Svein St?len

Putins invasjon av Ukraina er uvirkelig og skremmende. Det er vanskelig for oss alle ? fatte de lidelser Kreml-regimets krig p?f?rer et helt folk. Ukrainas ledere og befolkning st?r p? en imponerende m?te opp for sin egen uavhengighet. Jeg er i all denne elendigheten glad for det store engasjementet vi ser i hele det norske samfunnet. Ved UiO m? vi gj?re det vi kan for ? bidra til det norske samfunns m?te med denne store humanit?re krisen.

Sist endret 16. jan. 2023 10:17 av Wilma Gr?nlund Arnesen

De siste m?nedene har krigen i Ukraina naturlig nok f?tt stor oppmerksomhet. Krigen har store konsekvenser for det ukrainske folk og samfunn her og n?, men ogs? for Ukrainas fremtid.

Sist endret 1. mars 2022 12:45 av ikhagane@uio.no

I g?r kom delrapport 2 fra FNs klimapanel. Den setter blant annet fingeren p? behovet for klimarettferdighet og klimarobust utvikling. Og det haster! Universitetet i Oslo svarer med en ny og helhetlig klima- og milj?strategi som skal prege alt vi gj?r C fra utdanning og forskning til innovasjon, formidling og drift.

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO