2022 - Side 3

Sist endret 17. apr. 2024 03:12 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:12 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:12 av root@localhost
Sist endret 16. jan. 2023 10:48 av Wilma Gr?nlund Arnesen

Et Sputnik-?yeblikk kaller Chuck Schumer (science.org), leder for demokratenes fraksjon i Senatet, den tiden vi lever i og viser med det til sjokket da USAs teknologiske forsprang tidlig p? 1960-tallet ble utfordret av Sovjetunionen. N? er det Kina som er USAs teknologiske rival. Igjen kobles geopolitiske spenninger med forsknings- og teknologipolitikk. Den amerikanske kongressen besluttet da derfor ogs? nylig en massiv ?kning i bevilgningene til forskning og teknologi skriver nature.com.

Sist endret 21. mai 2022 16:45 av Svein St?len

Vi arbeider intenst for ? realisere et nytt Vikingtidsmuseum. Det handler om ? bevare v?r viktigste kulturarv. Skipene brytes ned og treverket sprekker opp.

Sist endret 16. jan. 2023 10:24 av Wilma Gr?nlund Arnesen

Takk til de mange studentene og kollegaene som har engasjert seg i debatten om hvordan vi styrker klima-, milj? og b?rekraftarbeidet p? universitetet fremover. N? er tiltaksplanen som skal f?lge klima- og milj?strategien vedtatt!

Sist endret 16. jan. 2023 09:28 av Wilma Gr?nlund Arnesen

Digitalisering kommer til ? bli stadig viktigere n?r studieprogrammer skal utvikles, og universitetet m? jobbe m?lrettet p? mange omr?der, mener Bj?rn Stensaker og Crina Dam?a i et debattinnlegg f?rst publisert i Khrono.

Sist endret 17. apr. 2024 03:12 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:12 av root@localhost
Sist endret 17. apr. 2024 03:11 av root@localhost
Sist endret 6. mai 2022 21:58 av Svein St?len

Dagens pressemelding fra Regjeringen, dagen etter at vi gjen?pnet Geologisk museum hvor UiO har brukt 400 millioner kroner til ? utvikle de st?rste og mest moderne geologiske utstillingene i Norden, er krevende. Jeg kan likevel forsikre Statsr?d og Regjering om at vi vil snu hver sten for ? bidra til ? sikre en fornuftig kostnad for nasjonens nye Vikingtidsmuseum - et museum UiO er stolte av ? f? forvalte p? vegne av hele nasjonen. Jeg vil likevel sterkt advare mot en forsinkende byggestopp.

Sist endret 5. juni 2022 11:01 av Svein St?len

Kampen for ytringsrommet kjempes hver dag. Det m? v?re OK for et universitet ? la Amnesty International stille ut Skammens Pillar i universitetshagen. Det m? v?re lov for rektorer ? v?re tydelig i argumentasjonen mot regjeringens problematiske h?ndtering av ŷޱ_ŷޱͶעվƼ@sr?det.  Og det m? v?re lov ? ytre ulike syn p? Jordan Peterson.

Sist endret 16. jan. 2023 10:02 av Wilma Gr?nlund Arnesen

The Aula and Edvard Munchs monumental paintings set a perfect frame for our annual celebration yesterday. This was my address to the University and the new honorary doctors.

Sist endret 12. jan. 2023 13:33 av Wilma Gr?nlund Arnesen

Det var et ?yeblikk av nasjonal stolthet da roveren Perseverance med den norske georadaren Rimfax ombord, landet i Jezero-krateret p? Mars i februar 2020. Landingen ble direktesendt p? NRK fra Institutt for teknologisystemer p? Kjeller. Roveren skulle jakte p? vann og en dypere forst?else av v?r n?rmeste naboplanet. Har det v?rt liv der? Regjeringens foresl?tte kutt i bevilgninger til de frivillige programmene i European Space Agency (ESA) setter den videre driften av Rimfax i fare og mye av norsk romforskning for?vrig i en sv?rt vanskelig situasjon.

Sist endret 12. jan. 2023 13:40 av Wilma Gr?nlund Arnesen

Det var knyttet stor spenning til statsbudsjettet for 2023. Ikke minst var vi spente p? signalene knyttet til ŷޱ_ŷޱͶעվƼ@sr?dets krevende ?konomiske situasjon. ŷޱ_ŷޱͶעվƼ@ssystemet trenger et sterkt ŷޱ_ŷޱͶעվƼ@sr?d og en stor ?pen, rent kvalitetsbasert, konkurransearena som Fripro-ordningen. Derfor var den litt mykere landingen tross alt positiv. Samtidig er ingen tvil om at statsbudsjettet vil svekke UiOs budsjett og dermed v?r forskning og utdanning betydelig.

Sist endret 16. jan. 2023 10:34 av Wilma Gr?nlund Arnesen

Denne uken g?r tidenes f?rste Circle U.-sommerskole p? UiO av stabelen. Det er flott ? kunne ?nske velkommen masterstudenter fra hele 27 forskjellige nasjonaliteter, fra ?tte av alliansens partneruniversiteter. Utover h?sten blir det flere Circle U.-arrangementer p? UiO.

Sist endret 17. apr. 2024 03:12 av root@localhost
Sist endret 16. jan. 2023 09:14 av Wilma Gr?nlund Arnesen

Ni nye sentere for fremragende forskning (SFFer) ble kunngjort i fredag. Det skal hele forsknings-Norge glede seg stort over. 

Sist endret 26. juni 2022 18:35 av Svein St?len

Det ble en helg i sorgens og fortvilelsens tegn. Kontrasten til et sommer-Oslo i fest og glad forventing kunne ikke v?rt grellere. Terroren og hatet som utspilte seg i sentrum av Oslo natt til l?rdag preger oss alle. Mange er redde. B?de de skeive som ble rammet hardt, og muslimer som frykter represalier og rasisme.

Sist endret 17. apr. 2024 03:12 av root@localhost
Sist endret 17. nov. 2023 10:19 av Bente Bakken

Yesterday, Andrea Pet? received the University of Oslo Human Rights Award 2022 at a ceremony in the University Aula.

Sist endret 27. mars 2022 09:54 av Svein St?len

Det er hyggelig ? kunne gratulere 12 forskergrupper med spennende, tverrfaglige Fellesl?ft-prosjekter; en fin fargerik bukett i bredden av UiO.

Sist endret 16. jan. 2023 11:04 av Wilma Gr?nlund Arnesen

Universitetet i Oslo (UiO) har i de siste ?rene satset m?lbevisst p? kvalitetsutvikling av utdanningene vi tilbyr. Satsingen er forankret i v?r Strategi 2030 og i de ambisjoner som strategien m?lb?rer om kunnskap, ansvar og engasjement hos studentene, samt at UiO skal v?re et fremragende universitet innen b?de forskning og utdanning.

Sist endret 17. apr. 2024 03:12 av root@localhost
Sist endret 15. jan. 2023 10:04 av Svein St?len

Kunnskapsdepartementet har bedt ŷޱ_ŷޱͶעվƼ@sr?det om ? sikre en betydelig h?yere tilslagsprosent i deres utlysninger. 25 % er et indikert m?ltall, selv for FRIPRO som i 2022 hadde en tilslagsprosent p? rundt 6 %. Hva er de klokeste tiltakene? F?rst publisert i Khrono.

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO